Ubezpieczenia na przyszłość

Ubezpieczenie NNW Chorzów

Każdy kto chce mieć pewność otrzymywania w przyszłości godziwej emerytury powinien rozważyć wybór ubezpieczenia dającego możliwość długoterminowego gromadzenia i pomnażania kapitału z przeznaczeniem jego wykorzystania na emeryturze. Kulejący system emerytalny w nadchodzących latach będzie miał coraz większe problemy z wypłatą emerytur. Już teraz najniższa emerytura nie pozwala na prowadzenie godnego życia, a prognozuje się obniżenie stawek. Najlepszym rozwiązaniem jest planowanie emerytury już teraz i rozpoczęcie gromadzenia środków jak najszybciej. Pieniądze odkładane na polisie emerytalnej podlegają prawu ubezpieczeniowemu a nie bankowemu. Oznacza to, że zgromadzony kapitał wraz z rosnącymi odsetkami nie wchodzi w skład masy spadkowej, nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej oraz jest ubezpieczony , więc masz gwarancję wypłaty wskazanej w umowie ubezpieczeniowej konkretnej kwoty pieniężnej

W zależności od potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych można zdecydować się na różne formy ubezpieczenia:

- skupiające się jedynie na ochronie życia osoby ubezpieczonej,
- skupiające się jedynie na inwestowaniu środków na przyszłość,
- łączące w sobie ochronę życia i inwestycję środków na przyszłość.