Nikt z nas nie zna przyszłości. Zabezpiecz się.

Ubezpieczenie NNW Chorzów

Ubezpieczenie prowadzonej działalności oraz jej mienia jest niezwykle istotne by móc uchronić się od utraty płynności finansowej spowodowanej wystąpieniem jakiejś nieprzewidzianej okoliczności jak zalanie, uszkodzenie maszyn i wiele innych. Przedsiębiorcy wybierający szeroki zakres ubezpieczenia mogą liczyć na dodatkowe zniżki i rabatu.

Można wybrać pełne ubezpieczenie od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, które możemy wybrać zgodnie z potrzebami i profilem działalności firmy, jak na przykład:

- od ognia i zdarzeń losowych takich jak zalania, powodzie, wichury,
- od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
- od aktów wandalizmu,
- od szkód elektrycznych w przypadku maszyn i urządzeń elektrycznych,
- od uszkodzeń środków obrotowych wynikłych na skutek przerwy w dostawie prądu lub uszkodzeń urządzeń chłodniczych,
- mienie w transporcie,
- od następstw nieszczęśliwych wypadków osoby zatrudnione,
- zapewnienie wsparcia w celu ochrony prawnej firmy,
- ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.