Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW Chorzów

Ryzyko poniesienia nieszczęśliwego wypadku ciąży nad każdym. Wypadek może przysporzyć poważnych problemów finansowych i pokrzyżować wszystkie plany życiowe. Można zabezpieczyć się na taką ewentualność. Dzięki ubezpieczeniu można liczyć na wypłatę pieniędzy w momencie, gdy będziesz ich najbardziej potrzebować. Ubezpieczenie przygotowywane jest zgodnie z potrzebami. Suma ubezpieczenia dostosowywana jest do potrzeb naszych klientów.

Zakres ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków obejmuje świadczenia z tytułu:

- śmierci Ubezpieczonego,
- inwalidztwo,
- uszczerbku na zdrowiu,
- niezdolność do pracy zarobkowej,
- następstwa zawału serca i udaru mózgu.

W zakresie ubezpieczenia znajdują się min.:

- świadczenia z tytułu niezdolności do pracy,
- zgon w wyniku NW i pokrycie kosztów pogrzebu,
- pobyt w szpitalu, operacje i rehabilitację wynikające z NW.